Diabetes
Lyxumia
$63.70
Metfor
$0.38
$10.50
$11.90
$12.60
$50.00
NovoRapid
$23.10
Okamet
$0.35
Onglyza
$1.05
Pioglit
$0.42
Pioglit MF
$0.91
Victoza
$86.10